Thông tin

Đã làm khung đặc biệt cho Huy Chương Bạc của Việt Nam đạt được tại Olympic Thế Giới năm 2008.

Vietnams silver medal - the back Nov 08 055 e mail

Vietnams only silver medal VN Nov 08 034

Chúng tôi tư vấn và làm khung cho những phòng tranh tên tuổi trong thành phố: Lotus Gallery, Tự Do Gallery, Vin Gallery...

Ban trai cay k 78

 

 

son mai

 

son dauson dau2

 

son dau4

 

son dau 3