Thiết bị

Cung cấp các loại máy cắt góc khung Morso, bàn cắt giấy bìa Astra, máy ghép khung Alpha, máy cắt bìa CMC.

Cung cấp đinh V, đinh mũi tên (bắn vào bìa sau), thiết bị bắn đinh.

Nhà phân phối cho các hãng: Valiani, Danlist, Alfamacchine, Rosenstiels, Colourmount companies.

may01

 

Thiết bị cắt giấy bìa Longridge

 

498

 

 

466-2

11930039_1100192573341877_1302169084_o