Khung tên

 

Cắt bất kỳ hình gì bạn muốn...bởi máy cắt chuyên nghiệp

  • Tên riêng: DŨNG, HẰNG, PETER, THOMAS, JULY…
  • Địa danh: ĐÀ LẠT, HUẾ, HẠ LONG, AUSTRALIA, PARIS, ITALY…
  • Ghi chú ngày kỷ niệm: ANNIVERSARY, WEDDING DAY, HEARTS...
  • Tên gọi: DADDY, MOM, GRANDFATHER, GRANDKIDS…
 

Screen Shot 2015-08-25 at 12.09.27 PM

 

k13

 

k6

 

k7

 

our baby

 

tim